Pravidla DejWhis Cupu

Team 1 – hráč A, hráč B
Team 2 – hráč C, hráč D
Teamy si volí svůj název, např. „Střelci“, a ten jim už v DejWhis Cupu zůstává. Není problém, aby za team hrál v dalších utkáních DejWhis Cupu jiný hráč, ale jeden ze základní dvojice hráčů musí vždy hrát, protože jinak by to už logicky byl jiný team.


Míče – hraje se osmi stejnými , novými, značkovými, tlakovanými míči, které zajistí team , který prohrál poslední vzájemný DejWhis cup (tzn., že má tento team výhodu výběru míčů, ale i povinnost míče sehnat a zaplatit). U dvouher jsou tedy na každém kurtu 4 nové míče a čtyřhra se pak hraje s osmi míči, se kterými se hráli dvouhry.

První 2 hodiny se hrají dvouhry na dvou kurtech na 1 vítězný set, SuperTiebreak (do 10) za stavu 6:6.

Dvouhry: AxC, BxD, AxD, BxC

Za každou vyhranou dvouhru získává team 1 BOD.

Další cca 2 hodiny se hraje čtyřhra na 2 vítězné sety bez tiebreaků (každý set musí být o 2 gamy). Pokud není dost času (tzn.  je předpoklad, že by se zápas nedohrál v čase, ve kterém je potřeba opustit kurt a není možné rezervaci kurtu dle potřeby prodloužit), tak se hráči dohodnou, že se rozhodující třetí set čtyřhry začne hrát např. od stavu 2:2 na gamy se super tiebreakem za stavu 6:6.

Hráči se můžou před čtyřhrou domluvit, že jí budou hrát i jiným způsobem, např. na 3 vítězné sety s tiebreaky za stavu 6:6 a supertiebreakem za stavu 2:2 na sety, apod. Za třetí vyhraný set se nepřidělují body do individuálního DejWhis žebříčku, aby nebyl zkreslen průměrný počet bodů získaných hráčem v jednom DejWhis Cupu, tzn. max. počet 15 bodů do žebříčku jednotlivců v jednom DejWhis Cupu zůstává zachován, i když se hraje čtyřhra na 3 vítězné sety.

Za vyhranou čtyřhru získává team 3 BODY.

Ve zbývajícím čase, na který je zakoupen kurt, se zakončuje Časovanou čtyřhrou, která se hraje, dokud je zaplacen kurt.  Časovaná čtyřhra se hraje, abychom vyčerpali čas, na který máme zaplacen kurt a už se nezapočítává do DejWhis Cupu ani do žebříčků,  proto se pro zvýšení motivace hraje o osm míčů, se kterými se hrál právě skončený DejWhis Cup. (Pokud se časovaná čtyřhra nehraje, což bude zejména v létě, když máme kurty zdarma a půjdeme tedy rovnou na pivo, tak osm míčů, se kterými se hrálo, získává team, který DejWhis cup vyhrál.)
V Časované čtyřhře začíná servírovat team, který nezačínal servírovat v DejWhisk Cupové čtyřhře. Časovaná čtyřhra končí fifteenem, ve které vyprší pronájem kurtu a nedohraný game už se do jejího výsledku nezapočítává, takže nemá cenu začínat hrát game např. za dvě minuty sedm, když je kurt pronajat do sedmi, protože za 2 minuty by se game určitě nedohrál.  Vyhrává team, který má při vypršení času více získaných gamů a lze vyhrát i o jediný game.  Časovaná čtyřhra se nehraje na sety, ale na gamy a končí uplynutím času, takže může skončit klidně 8:4 na gamy (dosažení 6 gamů nehraje žádnou roli).

Teamový žebříček  - hlavní žebříček DejWhis Cupu, pro který bude rozhodující  počet získaných DejWhis Cupů a v případě rovnosti budou rozhodovat BODY za jednotlivé vyhrané zápasy. V každém DejWhis Cupu se přitom rozděluje 7 BODŮ. V případě rovnosti získaných DejWhis Cupů i rovnosti BODŮ je na žebříčku výše team, který vyhrál poslední DejWhis Cup.
Př. Team 1 vyhraje první Dej Whis Cup na Kladně poměrem 5 BODŮ : 2 BODY, Team 2 vyhraje odvetu v Rakovníku poměrem 4 BODY : 3 BODY, v žebříčku bude výše Team 1, který bude mít sice 1 DejWhis Cup jako Team 2, ale bude mít celkem 8 BODŮ, zatímco Team 2 bude mít jen 6 BODŮ.

Žebříček jednotlivců  – všechny v DejWhis Cupu odehrané zápasy a sety se počítají do žebříčku jednotlivců následujícím způsobem. Každý hráč získává do žebříčku jednotlivců tzv. malé body (také psáno malými písmeny, aby se to odlišilo od velkých BODŮ, které se dávají v teamové soutěži):
:: 1 bod za každý set prohraný v tiebreaku
:: 2 body za každý set vyhraný v tiebreaku
:: 3 body za každý set vyhraný bez tiebreaku
:: 1 bod za každý vyhraný zápas
Př.: Hráč A prohraje první dvouhru v tiebreaku (1 bod), druhou dvou vyhraje 7:5 (4 body), čtyřhru prohraje 1:2 bez tiebreaků (3 body) = hráč A získal v tomto DejWhis Cupu celkem 8 bodů do DejWhis žebříčku jednotlivců.

Verze 2, 20.1.2014